Wie is professor dr. Ir. ad Vies?

ProfessorAdVies©TimHupkesProfessor Vies is een zeer ontwikkelde, enorm charmante muis. Als jonge muis lag de professor vaak wakker ’s nachts, peinzend over vragen waarop hij het antwoord niet wist. Hij realiseerde zich, dat hij onmogelijk de enige kon zijn! Het was tijdens zo’n lange, donkere antwoord- en slapeloze nacht dat hij besloot: ik ga mijn leven wijden aan hulp bieden aan man en muis. Of de vraag nu groot of klein is – professor Vies is je muis!


Andere personen

Archie Coolemuis Fiktor Vies Robbie Barista


How does the professor come by all the answers?

Can’t wait to get any answers? Here you find a few already!